Ett ordentligt projekt

Den 20:e ska våran hyresfastighet börja byggas. Huset kommer att bestå utav 6 lägenheter och två kontorslokaler på nedersta våningen. Vi har köpt ett gammalt hus på ett bra läge och kommer att riva det för att göra plats för det nya. Inför projektet så kommer vi att behöva en kontrollansvarig för projektet som kan styra och råda över hur och när saker ska ske och vilken säkerhets-beaktning som ska tas. Inför projektet så har vi undersökt några olika företag som erbjuder konsultation genom en besiktningsman i Stenungsund och Kungälv. Efter några samtal, råd och tips så bestämde vi oss för att anlita Avanze Byggteknik AB, de är aktiva i Stenungsund- och Kungälvsområdet med omnejd. Deras företrädare kommer att vara på plats och ansvara för byggnationen och se till att allt går som det ska, då är det speciellt med fokus på säkerhet och risker. Eftersom byggnationen sker centralt så är det viktigt att hänsyn tas till omgivningen och att avspärrningar och säkerhetsområden tas i beaktning för såväl hantverkare som förbipasserande fotgängare. Genom att föra en god och löpande dialog med Avanze Byggteknik så vill vi som finansierar fortgående ha information om byggnationen. Avanze ansvarar för att allt ska flyta på som det ska, rollen som kontrollansvarig och besiktningsman är bred och kräver lång erfarenhet och kunskap, vilket Avanze Byggteknik besitter.